Publications

Bond of Love

AN ANTHOLOGY OF 50 POEMS FOR MEMBERS OF THE BUKLOD ORGANIZATION OF THE IGLESIA NI CRISTO

From the literary section of Pasugo: God's Message, the official magazine of the Iglesia Ni Cristo, comes this anthology of 50 select poems celebrating family and faith.

Biblical Ideals on Marriage and Parenting

50-PLUS PRINCIPLES, GUIDELINES, AND TIPS FOR COUPLES AND PARENTS

Presented in this book are Biblical teachings regarding marriage, parenthood, child-rearing, and on issues like divorce and family planning.

Pinagbuklod na Pag-ibig:

Antolohiya ng mga tula

Ang makabuluhang babasahing ito na nilikha para sa mga kaanib sa kapisanang Buklod ay maaari ring mapagkunan ng mga materyales na magagamit sa mga aktibidad may kinalaman sa pagsusulong ng Sining at Kultura, sa ikatititibay ng kanilang pananalig sa Diyos.