Iglesia ni Cristo Buklod

Iglesia Ni Cristo couples recognize the important role they play as parents. They are fully aware of the noble task God has entrusted them in molding the character and in ensuring the bright future of their offspring. They know that their children grow to be what they are depending on how they rear them. They cannot afford to fail for that may mean a life-long frustration for them and for their children, too.

View all

Events

Gintong Pangarap - a musical. Pag-ibig. Pananampalataya. Panalangin. Pagsubok. Paninindigan. Tagumpay.

Read more

Publications

Bond of Love:

AN ANTHOLOGY OF 50 POEMS FOR MEMBERS OF THE BUKLOD ORGANIZATION OF THE IGLESIA NI CRISTO

From the literary section of Pasugo: God's Message, the official magazine of the Iglesia Ni Cristo, comes this anthology of 50 select poems celebrating family and faith.

View all

Memorabilia

Sa sambahayan dapat magsimula ang puspusang pagpapatibay sa Iglesia Ni Cristo na isinusulong ng Pamamahala sa taong ito, 2013. Dahil dito, mahalagang pag-ibayuhin ng mga magulang ang pagsisikap na maakay ang sambahayan sa pagkatakot sa Diyos at sa pagsunod sa Kaniyang mga utos.

Read more